Wybierz język

monroe-warranty-header-image

GWARANCJA

Monroe® odpowiada za każdy produkt, aby zapewnić wysoką jakość, wydajność i trwałość, której oczekują nasi klienci. Na produkty udzielana jest gwarancja na wady funkcjonalne i/lub materiałowe pierwotnemu nabywcy detalicznemu. Wszystkie produkty Monroe są opracowywane i produkowane zgodnie z oryginalną specyfikacją zawieszenia od producentów pojazdów.

W przypadku roszczenia gwarancyjnego prosimy o zwrot części do dystrybutora lub sprzedawcy/mechanika, u którego zakupiono produkt Monroe. Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących warunków gwarancji.

 

 

5-LETNIA GWARANCJA

 

Monroe Europe udziela 5-letniej ograniczonej gwarancji (obowiązującej w Europie) na następujące oryginalne produkty Monroe:

Ograniczenia i wymagania procesowe gwarancji Monroe znajdują się poniżej.

 

monroe-circle-5yearlogo-700x400
monroe-circle-3yearlogo-700x400

3-LETNIA GWARANCJA

 

Monroe Europe udziela 3-letniej ograniczonej gwarancji na następujące oryginalne produkty Monroe:

Ograniczenia i wymagania procesowe gwarancji Monroe znajdują się poniżej.

 

2-LETNIA GWARANCJA

 

Monroe Europe udziela 2-letniej ograniczonej gwarancji na następujące oryginalne produkty Monroe:

Ograniczenia i wymagania procesowe gwarancji Monroe znajdują się poniżej.

 

monroe-circle-2yearlogo-700x400

OGRANICZENIA

 

Gwarancje udzielane przez Monroe Europe ograniczają się do dostawy nowych produktów Monroe. Reklamacje są najpierw rozpatrywane przez dystrybutora Monroe, a następnie honorowane przez Monroe.

Wszelkie dalsze roszczenia odszkodowawcze, w szczególności z tytułu naruszenia obowiązków i czynu niedozwolonego, a także roszczenia o zwrot poniesionych wydatków, są wykluczone zarówno wobec nas, jak i wobec naszych przedstawicieli z tytułu rękojmi; dotyczy to również roszczeń o odszkodowania za szkody wtórne. Dalsze roszczenia nieobjęte są gwarancją. Powyższe ograniczenia nie mają zastosowania do praw ustawowych przysługujących klientowi końcowemu (konsumentowi) z tytułu zakupu towarów konsumpcyjnych lub uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu, lub w wyniku umyślnego działania i rażącego zaniedbania.

Niniejsza gwarancja nie ogranicza praw klienta zgodnie z obowiązującym prawem krajowym, w szczególności wszelkich praw kupującego wynikających z umowy kupna lub jakichkolwiek innych praw pokrewnych.

Wykluczenia gwarancji Monroe:

 • Regularne zużycie produktu
 • Produkty Monroe zamontowane wbrew informacjom o zastosowaniu podanym w katalogu Monroe lub jego kolejnych wydaniach
 • Produkty Monroe, które zostały zmodyfikowane lub uszkodzone w wyniku nieprawidłowego montażu lub nieprawidłowego użytkowania w pojeździe, niezgodnego ze specyfikacjami producenta pojazdu i/lub Monroe
 • Produkty Monroe uszkodzone w wyniku montażu w innym pojeździe niż wskazany w katalogu Monroe lub jego kolejnych wydaniach. Amortyzatory i kolumny zawieszenia z uszkodzonym tłoczyskiem i/lub uszczelką olejową w wyniku niewłaściwego obchodzenia się i/lub użycia nieprawidłowych narzędzi montażowych
 • Przedwczesne zużycie spowodowane ponownym użyciem uszkodzonych elementów montażowych, takich jak gumowe osłony, uszkodzone odbojniki itp.
 • Uszkodzenia powstałe w wyniku wypadku
 • Produkty Monroe uszkodzone podczas użytkowania w sportach rajdowych lub wyścigowych
 • Produkty Ride-Leveler z tuleją powietrzną uszkodzone na skutek nieprawidłowego montażu
 • Produkty Monroe regenerowane lub poddane recyklingowi
 • Usterki spowodowane brakiem lub nieprawidłowym wykonaniem konserwacji pojazdu

 

 

WYMAGANIA PROCESOWE

 

Wszelkie roszczenia gwarancyjne należy składać do dystrybutora części lub sprzedawcy/mechanika, od którego zakupiono produkt Monroe. Wymagany jest dowód zakupu.

Sprzedawcy/mechanicy muszą dostarczyć dystrybutorowi wszelkie istotne informacje w celu weryfikacji reklamacji, w tym:

 • Nazwisko i adres klienta
 • Dane identyfikacyjne pojazdu
 • Data montażu lub sprzedaży produktu
 • Dokumenty potwierdzające zakup
 • Numer części produktu Monroe
 • Szczegółowy opis usterki

 

 

DODATKOWE OGRANICZENIA GWARANCJI NA AMORTYZATORY MONROE

 

Oprócz standardowej 2-letniej gwarancji, następujące amortyzatory Monroe posiadają gwarancję na wady i nietypowe zużycie przez okres pięciu lat od daty montażu.

Gwarancja ta obowiązuje wyłącznie w przypadku samochodów osobowych i lekkich pojazdów użytkowych będących własnością prywatną w normalnych warunkach eksploatacji, o ile pierwotny nabywca amortyzatorów Monroe OESpectrum pozostaje właścicielem pojazdu, w którym zostały one pierwotnie zamontowane. Obowiązek wynikający z tej gwarancji jest ściśle ograniczony do wymiany zużytego lub wadliwego produktu. Koszty demontażu i montażu nie są wliczone w cenę, a wszelkie szkody przypadkowe i wynikowe są wykluczone w ramach niniejszej gwarancji, w zakresie dopuszczalnym przez prawo. Niniejsza gwarancja nie ogranicza praw klienta zgodnie z obowiązującym prawem krajowym, w szczególności wszelkich praw kupującego wynikających z umowy kupna lub jakichkolwiek innych praw pokrewnych.

 • Produkt musi być zamontowany zgodnie z zaleceniami Monroe. W szczególności: (i) oba amortyzatory na tej samej osi muszą być wymienione na amortyzatory Monroe ; oraz (ii) zestawy ochronne Monroe (PK) i zestawy montażowe Monroe (MK) muszą być wymienione w momencie montażu.

 

 

Skontaktuj sie z Garage Gurus, aby dowiedzieć się jak złożyć reklamację gwarancyjną

 

 

ODKRYJ GAMĘ PRODUKTÓW MONROE

Odkryj amortyzatory Monroe, teraz z 5-letnią gwarancją na kwalifikujące się produkty Monroe, jeśli wymieniasz amortyzatory i kolumny zawieszenia parami, łącznie z zestawami ochronnymi i zestawami montażowymi, gdy jest taka potrzeba.

 

5year-warranty_banner_allpages_shockimages-5

 

 

Wsparcie techniczne